Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

¿Que é un heroe típico e literario? escribir a teoría de Pliz ...

¿Que é un heroe típico e literario? escribir a teoría de Pliz ...

 1. Un heroe literario é un personaxe, un personaxe nunha obra literaria.
  O # 769 # 769 heroe literario # XNUMX é a imaxe dunha persoa na ficción. Tamén neste sentido, usa os conceptos do personaxe e do personaxe. A miúdo, os heroes literarios son chamados só personaxes (personaxes) máis importantes.
  Os heroes literarios adoitan dividirse en positivos e negativos, pero esta división é moi arbitraria.
  Moitas veces, na literatura houbo un proceso de formalización dos personaxes, cando se converteron no tipo de calquera vicio, paixón, e así por diante. N. A creación destes tipos era especialmente característica do clasicismo, coa imaxe dun home que xoga un papel oficial en relación a un fortalezas específicos, debilidades, tendencias.
  Un lugar especial en varios heroes literarios está ocupado por persoas xenuínas, introducidas nun contexto de ficción, por exemplo, personaxes históricos das novelas.

  Típica ou xeral, é unha propiedade que se produce pola selección das características esenciais característica dun número de persoas, obxectos, eventos, conexión creativo e amosar a eles na forma dunha única persoa, obxecto, fenómeno.
  As características típicas, xerais e esenciais raramente se concentran e expresan con plenitude nun fenómeno, unha persoa, un personaxe. E a tarefa do artista é só a combinación destas características coma se estivesen en foco nunha soa imaxe.
  Moi elocuentemente dixo sobre a esencia do típico Leo Tolstoy: se escribir directamente á natureza de calquera persoa, que non adoita ter algo singular, exclusivo e desinteressante Pero cómpre tomar de alguén das súas principais características e engádese ás características doutras persoas que viron entón será típico. Para asistir a un gran número de persoas semellantes para crear un certo tipo (LN Tolstoy na arte e na literatura).
  Вышесказанное о характерном и типическом показывает, что типическое не может появиться и существовать без характерного, оно строится из материала характерного и существует на его базе. Характерное и типическое существуют в образе вместе, неразрывно, в определенных обстоятельствах, которые также типичны для данного явления, людей и т. д. Это классически сформулировал Ф. Энгельс: реализм предполагает, помимо правдивости деталей, правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах (Маркс К. , Энгельс) . Эта формулировка объясняет неразрывную связь типического и характерного, указывает на связь обстоятельств, в которых происходит явление или событие, с особенностями конкретного художественного образа.

  Обобщение, типизация предполагает анализ многих жизненных фактов, и индивидуализирование также требует анализа множества фактов действительности. В этой творческой работе художник отбрасывает второстепенное, несущественное и, наоборот, выделяет существенное, закономерное. Творчество это ведет к созданию новых фактов на основе жизненных. Подчеркивание характерного, а через него и типического позволяет создать такие сильные образы, которые оказываются наделенными чертами, создающими конкретный тип и характер, которого реально в жизни нет, но который вполне мог бы встретиться в жизни. Такое сильное обобщение возможно только через активную деятельность творческого воображения, творческой фантазии. Без этого художник, даже если он и обладает большим знанием жизни, позволяющим ему добиваться известных обобщений, все равно не сумеет воплотить свой замысел с необходимой художественной убедительностью.

Related news

 • Video WEB-DLRip: what is this quality
 • The society was outraged by a priest who refused to read the funeral of a child to whom a suicide fell
 • 10 largest cities of Russia
 • Skagen 358SGSCD Freja Small Reloj
 • How to understand body language
 • Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz

  Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz Que é un heroe típico e literario escribir a teoría de Pliz